Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego

Galeria zdjęć z uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Jana Baczewskiego - parlamentarzystę działacza plebiscytowego, jednego z współtwórców Związku Polaków w Niemczech. Olsztyn, 10 listopada 2022 roku

Inauguracja 100-lecia obchodów Związku Polaków w Niemczech


22 kwietnia br. W pałacu Sierakowskich w Waplewie Wielkim k. Sztumu, teraz będącym Muzeum Tradycji Szlacheckiej, odbyła się międzyregionalna inauguracja obchodów 100-lecia Związku Polaków w Niemczech, będącej w latach międzywojnia organizacją reprezentującą interesy polskiej mniejszości narodowej oraz dbającej o zachowanie na tych ziemiach polskiego dziedzictwa kulturalnego. Brali w niej udział przedstawiciele najwyższych władz samorządowych: Pomorza, Wielkopolski, Warmii i Mazur oraz Śląska Opolskiego. Obecni byli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak, Wicemarszałek Województwa Opolskiego Zbigniew Kobylaniec oraz Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk i przewodniczący Sejmiku Województwa Pomorskiego Jan Kleinszmidt. Po wystąpieniu marszałków i wykładzie okolicznościowym Prof. dr. hab. Józefa Borzyszkowskiego na temat: Związek Polaków w Niemczech, między Waplewem, Zakrzewem i Berlinem, miała miejsce uroczystość wręczenia Izabelii Sierakowskiej-Tomaszewskiej Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego oraz prezentacji wystawy poświęconej Stanisławowi Sierakowskiemu prezesowi ZPwN. w latach 1922-1933.
W uroczystościach z Olsztyna, poza Marszałkiem M. G. Brzezinem brali udział: Prof. d+r hab., Roch Mackowicz, jeden z nielicznych uczniów Polskiego Gimnazjum, otwartego jeszcze w 1937 roku w Kwidzynie, prezes Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk i jego zastępca dr Jan Chłosta oraz Krzysztof Donimirski, syn działacza narodowego z Powiśla Olgierda Donimirskiego wraz z małżonką Katarzyną i szef kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marek Wiktor Leyk.
Inaugurację obchodów zakończyła uroczystość złożenia kwiatów pod Pomnikiem Rodła w Sztumie i koncert Polskiej Filharmonii Kameralnej Sopot pod batutą Wojciecha Rajskiego.

Galeria zdjęć z uroczystości na stronie Muzeum Narodowego w Gdańsku

We wtorek, 29 marca 2022 roku w Gazecie Olsztyńskiej ukazał się wywiad z dr. Janem Chłostą, który przedstawił zamiary Towarzystwa Naukowego związane z obchodami stulecia Związku Polaków w Niemczech. Serdecznie zapraszamy do lektury.

Stulecie Związku Polaków w Niemczech 1922-2022

Program działania:

 

Styczeń 2022 – Posiedzenie zespołu organizacyjnego programu Historia i Pamięć w sprawie uporządkowania grobów członków Związku Polaków w Niemczech na warmińskich cmentarzach. Program trwa od stycznia do listopada 2022 roku

 

Luty 2022 – Utworzenie strony internetowej Związek Polaków w Niemczech IV Dzielnica

 

Marzec 2022 – Pierwszy wykład na stronie Instytutu Północnego, Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Każdego kolejnego miesiąca kolejny wykład.

 

Kwiecień 2022 – Promocja książki Dom Polski w Olsztynie autorstwa Stanisława Achremczyka

 

Maj 2022 – Premiera filmu Dom Polski

 

2 czerwca 2022 r. – Konferencja naukowa: Związek Polaków w Niemczech IV Dzielnica- ludzie i działalność

 

22 sierpnia 2022 r. – Odsłonięcie tablicy poświęconej Janowi Baczewskiemu. Spotkanie: W setną rocznicę powstania ZPwN

 

Wrzesień 2022 – Promocja książki Za północnym kordonem autorstwa Jędrzeja Giertycha w opracowaniu Jana Chłosty

 

Październik 2022 – Promocja materiałów konferencyjnych – wydawnictwo książkowe

 

Listopad 2022 – Podsumowanie programu Historia i Pamięć. Wręczenie nagród uczniom szkolnym, nauczycielom; zapalenia zniczy na grobach członków Związku Polaków w Niemczech

Dotychczas staraniem Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego ukazały się następujące wydawnictwa dotyczące działalności IV dzielnicy Związku Polaków w Niemczech: