Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego

Tytuł projektu: „Kętrzyński – odnaleziona polskość w zniewolonej Polsce”

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie realizuje projekt pt. „Kętrzyński – odnaleziona polskość w zniewolonej Polsce” dofinansowany ze środków Biura „Niepodległa” w ramach Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864″.

 

Termin realizacji: 01.02.2023 r . – 20.11.2023 r.

Wartość dofinansowania: 23 000,00 zł

(całkowita wartość projektu 29 000,00 zł)

 

Opis projektu:

„Wiarę, mowę ukraść mi mogliście. Ale serca z piersi nie wyrwiecie. Serce me zostanie zawsze polskie!”. Te słowa napisał młody chłopak, późniejszy wybitny polski historyk, publicysta, bibliotekarz i folklorysta, który urodził się jako Adalbert von Winkler w Giżycku (Lecu), a zmarł jako Wojciech Kętrzyński we Lwowie. Gdy wybuchło Powstanie Styczniowe, miał 25 lat i w pełni świadomie zaangażował się w zryw narodowowyzwoleńczy. Co było dalej, jak potoczyły się losy Wojciecha oraz czemu wciąż o nim pamiętamy i pamiętać nadal będziemy? M. in. tego dowiedzą się uczniowie wybranych szkół, w ramach spotkań edukacyjnych pt. „Dzień z Patronem” oraz mieszkańcy regionu, w trakcie wydarzeń takich jak „Urodziny Kętrzyńskiego” w Giżycku, czy też „Spotkania po latach” w Kętrzynie. Na każdym z nich zostanie zaprezentowana infografika oraz materiały pozyskane w toku kwerend. Podsumowaniem wszystkich działań będzie Forum Spadkobierców Spuścizny z udziałem instytucji, którym patronuje Kętrzyński.