Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu "Historia i Pamięć"

w dniu 5 października 2022 r. Komisja Konkursowa w składzie:
przewodniczący:  – dr Maria Radziszewska
członkowie: – dr Iwona Jóźwik, dr Wiktor Sawczuk, dr Marcelina Zaniewska
członkowie honorowi: – prof. Stanisław Achremczyk, dr Jan Chłosta
zebrała się  w siedzibie Instytutu Północnego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie i postanowiła przyznać wyróżnienia uczniom następujących szkół:

1. Szkoła Podstawowa im. Flagi Polski w Kobułtach – 1 laureat
2. Szkoła Podstawowa nr 19 im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie – 4 laureatów
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Sząbruku – 19 laureatów
4. Niepubliczny Zespół Szkół i Placówek w Wipsowie – 16 laureatów
5. Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych. im. Polaków spod Znaku Rodła w Olsztynie – 5 laureatów
6. Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Andrzeja Samulowskiego w Gietrzwałdzie – 7 laureatów
7. Szkoła Podstawowa w Bukwałdzie – 6 laureatów.

 

Konkurs był częścią zadania: „Niepodległość – odczytywanie przeszłości bliskiej” realizowanego w ramach Schematu 1A Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:  Metropolita Warmiński Abp dr Józef Górzyński, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Kurator Oświaty Krzysztof Marek Nowacki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za zaangażowanie!

 

fotorelacja z uroczystości wręczenia nagród laureatom konkursu "Historia i Pamięć"

 

Regulamin Konkursu dla uczniów  pt. „Historia i Pamięć – 100. rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech”

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
w projekcie
„Historia i Pamięć – 100. rocznica utworzenia Związku Polaków w Niemczech”

W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą utworzenia Związku Polaków
w Niemczech (27 sierpnia 1922 r.), Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie zainicjowało szlachetną akcję pod nazwą: Historia i Pamięć, której przyświeca cel uporządkowania i otoczenia stałą opieką miejsc pochówków działaczy tej organizacji, znajdujących się na cmentarzach parafialnych w powiecie olsztyńskim. Pragniemy, aby do tej akcji włączyła się młodzież szkolna pod kierunkiem nauczycieli. Udział w niej będzie naturalną okazją przypomnienia ważnego etapu polskiego trwania na południowej Warmii i wskazania odwagi i poświęcenia Warmiaków, którzy działali w ZPwN.
Z uwagi na edukacyjny i społeczny charakter oraz ważne lokalne znaczenie projektu, został on przychylnie przyjęty oraz objęty patronatem: Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, Metropolity Warmińskiego Abp dr Józefa Górzyńskiego oraz Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego.
Zgłoszenia udziału należy przekazywać do 31 marca 2022 r. na adres mailowy: marcelina.zaniewska@ip.olsztyn.pl, janchlosta@wp.pl, bądź telefonicznie: 888 532 108 lub 609 120 025. Po otrzymaniu zgłoszenia z Państwa strony skontaktujemy się z Państwem w celu ustalenia terminu spotkania z członkami naszego Towarzystwa, na którym przybliżymy cel akcji, warunki uczestnictwa uczniów oraz sylwetki wybranych działaczy z Państwa miejscowości i/lub okolic. Spotkania planujemy przeprowadzać w okresie od początku kwietnia do 15 czerwca br.
Najbardziej znaczące działania podjęte przez szkoły w ramach akcji zostaną przez nas nagrodzone. Każda ze szkół biorących udział w projekcie otrzyma również CERTYFIKAT. Potwierdzeniem Państwa udziału w akcji będą dla nas materiały przesłane przez Państwa do dnia 15 listopada br. w formie sprawozdania wzbogaconego fotografiami, bądź krótkimi filmami dokumentującymi udział uczniów szkoły w:
– porządkowaniu na lokalnych cmentarzach grobów członków ZPwN;
– odnalezieniu mogił zapomnianych grobów zasłużonych polskich Warmiaków;
– zapaleniu na mogiłach zniczy w setną rocznicę powstania Związku Polaków w Niemczech oraz w kolejne Święta Zmarłych.

Prezes Towarzystwa Naukowego
im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk