Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzńskiego

Towarzystwo Naukowe im. Wojciecha Kętrzyńskiego

Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego oraz wydawnictwa wspólne z Instytutem Północnym (Ośrodkiem Badań Naukowych)

Książki można zamówić: – pocztą elektroniczną: e-mail: sekretariat(at)ip.olsztyn.pl – telefonicznie: +48 89 527 66 18

Tytuł, autor

Rok wydania

cena

100 Wybitnych Postaci Warmii i Mazur w Stulecie Odzyskania Niepodległości
Praca zbiorowa

2019

65,00

Agendy i rytuały Diecezji Warmińskiej (1574—1939)
pod red. ks. Władysława Nowaka

1999

42,00

Czas odległy i bliski – Paczosowie  i Jasińscy w XIX i XX w. Zamojszczyzna– Lublin,
Janusz Jasiński

1998

10,50

Człowiek i Człowieczeństwo – strategie bycia i stawania się człowiekiem,
praca zbiorowa, red. Halina Romanowska-Łakomy, Hanna Kędzierska

2002

36,75

Cztery lata przed wojną. Z dziejów gospodarki polskiej 1936—1939,
Marek Jabłonowski

1996

8,40

„Die polnische Sprachfrage in Preussen” Gustawa Gizewiusza jako źródło do badań nad dziejami germanizacji szkolnictwa na Mazurach,
Edward Martuszewski

2001

31,50

Drogi na Warmię i Mazury Wspomnienia, relacje, zbiory rodzinne.,
Pod red. Piotra Bojarskiego i Emilii Janowskiej

2018

21,00

Dziedzictwo Warmii. Lidzbark Warmiński 1308-2008,
Praca zbiorowa

2008

15,75

Dzieje Zgromadzenia Sióstr św. Katarzyny,
s. Barbara Gerarda Śliwińska

1998

21,00

Gmina Dywity. Teraźniejszość i przeszłość,
Daniela Lewicka, Ryszard Tomkiewicz

1994

3,15

Gospodarcze aspekty środowiska naturalnego w Obwodzie Kaliningradzkim,
Jerzy Dudo

1995

4,70

Gospodarka mięsna na Warmii i Mazurach po 1945 roku Zarys problematyki,
Ryszard Tomkiewicz

2013

21,00

Historia Warmii i Mazur, dwa Tomy
Stanisław Achremczyk

2018

125

Historyczna świadomość regionalna. Z badań nad młodzież licealną Warmii i Mazur,
Izabela Lewandowska

2003

21,00

Ignacy Krasicki na Warmii. Przekazy źródłowe

2003

52,50 za dwa tomy

Ignacy Krasicki nie tylko literat,

2017

50,00

Ignacy Krasicki o języku ojczystym, kulturze i edukacji,
Jadwiga Rudnicka

1995

4,70

Ikona, kult polityka. Rosyjskie ikony maryjne od drugiej połowy XVII wieku,
Grażyna Kobrzeniecka-Sikorska

2000

31,50

Iława, 700-lat dziejów

2006

7,35

Imigranci wiejscy w mieście,
Halina Murawska

1994

4,10

Instytucje władzy u Prusów w średniowieczu,
D. Sikorski

2010

31,50

Jak Polskę przemienić w kraj kwitnący …,
Jacek Staszewski

1997

12,60

Johann Gottfried Herder. Z zagadnień przełomu Oświecenia w Niemczech w drugiej połowie XVIII w,
Tadeusz Namowicz

1995

4,70

Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579),
praca zbiorowa.

2005

31,50

KMW

od 1999 roku

15,75 (za egz.)

KMW Bibliografia,
Jerzy Minakowski

2007

26,25

Kompania Wschodnia (Eastland Company) a Rzeczpospolita w latach 1579—1673,
Barbara Krysztopa-Czupryńska

2003

26,25

Kościół Ewangelicki na Mazurach w XIX w.
Grzegorz Jasiński

2003

42,00

Królewiec w oczach Polaków XIX wieku,
wybór i przypisy Zbigniew Fras i Norbert Kasparek

1998

10,50

Ludowa wizja przeszłości Mazur,
Jerzy Marek Łapo

2008

26,25

Małżeństwo i rodzina w świadomości młodzieży. Aspekt teologiczno-pastoralny,
ks. Michał Tunkiewicz

2000

28,35

Maria Zientara-Malewska. Monografia życia i twórczości,
Hanna Sawicka

1998

21,00

Metodologia Badań Onomastycznych,
red. M. Biolik

2003

52,50

Miasta Warmińskie w latach 1466-1772,
Jerzy Kiełbik

2007

21,00

Między Barokiem a Oświeceniem. Nowe spojrzenie na czasy saskie,
praca zbiorowa

1996

12,60

Mikołaj Kopernik kanonik warmiński,
Ks. Alojzy Szorc

2013

20,00

Między Barokiem a Oświeceniem. Apogeum sarmatyzmu. Kultura polska drugiej połowy XVII wieku,
praca zbiorowa, red. S. Achremczyk , K. Stasiewicz

1997

8,40

Między Barokiem a Oświeceniem. Obyczaje czasów saskich,
red. Krystyna Stasiewicz, Stanisław Achremczyk

2000

21,00

Między Barokiem a Oświeceniem. Sarmacki konterfekt,
red. Stanisław Achremczyk

2003

21,00

Między Barokiem a Oświeceniem. Wojny i niepokoje czasów saskich,
red. Stanisław Achremczyk, Krystyna Stasiewicz

2004

21,00

Między Barokiem a Oświeceniem. Edukacja, wykształcenie,
wiedza, red. Stanisław Achremczyk

2005

31,50

Między Barokiem a Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego,
red. Stanisław Achremczyk

2007

36,75

Między barokiem a Oświeceniem, Staropolski regionalizm,
praca zbiorowa

2008

31,50

Między Barokiem a Oświeceniem. Wielkie Bitwy,

2010

31,50

Między Barokiem a Oświeceniem. Społeczeństwo stanowe

2013

31,50

Między barykadami,
Kazimierz Schneider

 

15,75

Między Wisłą a Niemnem
Stanisław Achremczyk

2008

36,75

Następcy PGR.
Bolesław Pilarek

2011

25,00

O ludności polskiej w Prusiech niegdyś krzyżackich,
Wojciech Kętrzyński

2010

63,00 – miękka
 

O naszą i waszą wolność. Studia z dziejów polskiej myśli politycznej doby romantyzmu,
Sławomir Kalembka

1997

10,50

Obwód Kaliningradzki F.R. Wybór dokumentów 1994-2004,
pod red. Tadeusza Baryły, Wacława Hojszyka i Edmunda Wojnowskiego

 

42,00

Olsztyn 1945-2005 . Kultura i nauka,
praca zbiorowa

2006

63,00

Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii miasta 1353–1949

2015

18,00

Olsztyn w dokumentach. Wybór źródeł do historii rzemiosła 1474-1950

2016

18,00

Olsztyńska Delegatura Komisji Specjalnej do Walki z nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym 1945-1954,
R.Tomkiewicz

1995

6,30

Olsztyński rok 1956,
Ryszard Tomkiewicz

2008

26,25

Onomastyka
regionalna,praca zbiorowa

2006

21,00

Pamięć i historia, praca zbiorowa

2009

15,75

Pierwszy między Mazurami – Wspomnienia o Karolu Małłku,
opr. Jan Chłosta

1998

5,25

Pieśni ludu znad Górnej Drwęcy w parafiach Ostródzkiej i Kraplewskiej zbierane w 1836 do 1840-go roku przez X.G.G.,
Gustaw Gizewiusz

2000

t. I – 52,50
t. II – 52,50

Pieśni Wileńskie, Jan Mincewicz

2007

21,00

Plebiscyty jako metoda rozwiązywania konfliktów międzynarodowych. W 90. rocznicę plebiscytów na Warmii, Mazurach i Powiślu;
praca zbiorowa

2010

10,50

Poczet biskupów warmińskich,
praca zbiorowa

2008

63,00

Pogranicza. Przestrzeń kulturowa, praca zbiorowa

2007

15,75

Pogranicza. Ludzie pogranicza

2009

21,00

Polacy i Niemcy wobec siebie,
Stanisław Salmonowicz

 

3,15

Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego 1802-1889,
Zenobiusz Michał Bednarski

2002

18,90

Polacy na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Dorpackiego 1889-1918,
Zenobiusz Michał Bednarski

2005

26,25

Polemika religijna w Rzeczypospolitej pierwszej połowy XVII wieku na przykładzie Kasjana Sakowicza
Emilia Janowska

2019

38

Polscy medycy, dentyści, farmaceuci, pielęgniarki i położne na uniwersytetach bejruckich w latach 1941-1952;
Zenobiusz Bednarki

2010

21,00

Polska ludność rodzima ziem zachodnich i północnych. Opinie nie tylko publiczne lat 1944—1948,
Grzegorz Strauchold

1995

7,90

Polska pieśń religijna na Warmii w latach 1795—1939,
Zenona Rondomańska

2002

31,50

Polska- Prusy Wschodnie. Plebiscyt na Warmii i Mazurach oraz na Powiślu w 1920 roku,
W. Wrzesiński

2010

52,50
Cena promocyjna 20

Polskie elity intelektualne wobec przemian politycznych i społecznych lat 1795 – 1830,
T. Chrzanowski

2009

35,50

Problemy narodowościowe w Kościele ewangelickim na Mazurach w latach 1918—1945,
Ryszard Otello

2003

15,75

Prusy Wschodnie w polskiej myśli politycznej 1864—1945,
Wojciech Wrzesiński

1994

11,55

Pruthenia

2008
2010

  II –
15,75,

 V – 26,25

Przemiany społeczno gospodarcze obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskim,
Marta Gwiaździńska- Goraj

2004

15,75
 
 

Przesiedleńcy opowiadają. Pierwsze lata Obwodu Kaliningradzkiego we wspomnieniach i dokumentach,
red. Jurij Kostjaszow, T. Baryła, tłum. W. Hojszyk

2000

26,25

Przesiedleńcy z kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w Olsztyńskiem,
Halina Murawska

2000

31,50

Publicyści Wielkiej Emigracji  o rządach zaborców na ziemiach Rzeczypospolitej 1832—1862,
Urszula Kalembka

2000

15,75

Refleksje, rysunki, dziennik
Hieronim Skurpski

2002

13,65

Regiony i Pogranicza.
Praca zbiorowa
Nr 1-4
Nr 5

od 2008 r.

15,75 za egz.
 
22,00

Rocznice Bitwy pod Grunwaldem w PRL,
Ryszard Tomkiewicz

 

31,50

Rodzinne wartości wychowawcze,
Krystyna Kutiak

 

15,75

Rok 1863; Prasa polska o odgłosach powstania styczniowego na Warmii i Mazurach
wybór i opracowanie: Grzegorz Jasiński, Janusz Jasiński, Danuta Kasparek

2013

25,00

Rok 1945. Między wojną a pokojem
praca zbiorowa

2008

10,50

Rok 1956 na Warmii i Mazurach – wybór źródeł,
Bohdan Łukaszewicz

1998

13,65

Rzeźbiarz Jan Chrystian Schmidt, Rola Warmii jako prowincji artystycznej w XVIII wieku,
Mariusz Smoliński

2006

31,50

Sen o potędze Polski … Z dziejów ruchu byłych wojskowych w II Rzeczypospolitej (1918—1939),
Marek Jabłonowski

1998

17,85

Skarga Mazura,
Gustaw Gizewiusz

2004

21,00

Słownik Warmii,
Jan Chłosta

2002

42,00

Sługa Boży Stanisław Hozjusz

2011

10,00

Służba wojskowa kleryków
A. Lesiński

2010

31,50

Spotkania. Wybór reportaży o Warmii  i Mazurach z lat 1945—1949,
opr. Joanna Szydłowska i Jan Chłosta

1999

10,50

Stanisław Srokowski (1872—1950) – polityk, dyplomata, geograf,
Małgorzata Szostakowska

1999

8,40

Stany Prus Książęcych wobec rządów brandenburskich w drugiej połowie XVII wieku,
Andrzej Kamieński

1995

8,40

Stefan Sadorski (1581—1640) – fundator Świętej Lipki,
Alojzy Szorc

1996

8,40

Strategie rozwoju gmin wiejskich województwa warm-mazur.,
Krzysztof Krukowski

2007

 
15,75

Studia z dziejów rycerskich i szlacheckich rodów pruskich (XIII-XVI wiek),
Grzegorz Białuński

2012

30,00

Śladami ludzkich łez,
Aurelia Raszkiewicz 

2007

10,50

Ta chwila olśnienia,
Władysław Ogrodziński

2006

26,25

Tadeusz Nowakowski 1917-1996 Olsztynianin z urodzenia,
Praca zbiorowa pod red. Jerzego Kiełbika

2018

20,00

Tajemnice grunwaldzkiego pobojowiska,
H. Leśniowski. R. Odoj

2010

13,65

Tomasz Ujejski 1612-1689,
Irena Makarczyk

2005

36,75

Tropem odnalezionych przeznaczeń,
Władysław Ogrodziński

2003

26,25

Twórcy polskiej myśli zachodniej, praca zbiorowa, red. Wojciech Wrzesiński

1996

8,40

U źródeł uniwersytetu 1993—1999. Materiały i dokumenty do powstania Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie,
opr. Bohdan Łukaszewicz i Stanisław Achremczyk

1999

16,80

Ukraińcy na Warmii i Mazurach. Studium procesów asymilacji;
Bożena Domagała

2009

26,25

Ustawa krajowa biskupa Adama Stanisława Grabowskiego z 4 lipca 1766 roku,
J. Kiełbik

2010

21,00

Urzędnicy Starego i Nowego Miasta Braniewa do 1772 roku,
Danuta Bogdan, Jerzy Przeradzki

2018

80,00

Warmia i Mazury 1945—1995. Przewodnik bibliograficzny,
Bożena Wasilewska

1997

10,50

Warmia i Mazury w literaturze polskiej  i niemieckiej w latach 1945—1995.
(Przewodnik monograficzny), Jan Chłosta

1997

12,60

Warmia i Mazury w obliczu przemian cywilizacyjnych

2006

15,75

Warmia w czasach Feliksa Nowowiejskiego

2016

30,00

Warmia w dobie potopu szwedzkiego 1654-1660,
Alojzy Szorc, Irena Makarczyk

2008

42,00

Warsztat rzeźbiarski Chrystiana Bernarda Schmidta na Warmii,
Arkadiusz Wagner

2007

52,50

Wojskowy Sąd Rejonowy w Olsztynie 1946—1955. Szkice do monografii,
Bohdan Łukaszewicz

2000

26,25

Wpływ człowieka na szatę leśną Polski północno-wschodniej w ciągu dziejów,
Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski

1999

19,95

Wspomnienia pracowników byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych
W opracowaniu Zygfryda Gładkowskiego i Bolesława Pilarka

2012

25,00

Wspomnienia polskiego nauczyciela w Niemczech,
Franciszek Piotrowski

1996

10,50

Współczesna sztuka ludowa,
Bożena Beba

2008

26,25

W stronę Litwy
Mieczysław Jackiewicz

2019

38

Wychowanie przez muzykę w szkołach na polskiej Warmii w XX wieku
Zenona Rondomańska

2003

18,90

Wyzwól nas z ciężkiej niewoli”. Wiersze i proza 1868—1928,
zebr. i opr. Janusz Jasiński

1997

10,50

Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu,
Maria Ankudowicz-Bieńkowska

1999

21,00

Z dziejów uwłaszczenia i modernizacji gospodarki Prus w pierwszej połowie XIX w.,
Bogdan Wachowiak

1998

12,60

Z pieśnią przez wieki.
T. Matulewicz

2010

21,00

Z Wileńszczyzny rodem.
Z. Gładkowski, B. Pilarek

2011

21,00

Zrozumieć czas
Ewa Gładkowska

2003

21,00

Zwierzęta w gospodarce ludności zamieszkującej ziemie Polski północno-wschodniej we wczesnej epoce żelaza
Joanna Piątkowska-Małecka

2003

15,75

Źródła archeologiczne do badań nad zasiedleniem Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w okresie wpływów rzymskich,
Maciej Karczewski

2001

21,00

Źródła do kultury i osadnictwa południowo-wschodniej strefy nadbałtyckiej w I tysiącleciu p.n.e.,
Mirosław Hoffmann

1999

36,75

Życie codzienne mieszkańców powojennego Olsztyna w latach 1945-1956,
Ryszard Tomkiewicz

 

31,50

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Krzewienie wiedzy,
praca zbiorowa

2005

10,50

Życie codzienne na dawnych. Kuchnia dawnych ziem pruskich – tradycja i nowoczesność.
Praca zbiorowa

2011

12,00

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. O Zdrowiu i chorobie

 

18,00

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Prawo i bezprawie

 

18,00

Życie codzienne na dawnych ziemiach pruskich. Wierni i duchowni

 

18,00

Życie sejmikowe Prus Królewskich w latach 1647—1772,
Stanisław Achremczyk

1999

15,75

Życiorysy I. Represjonowani na Warmii i Mazurach,
Bohdan Łukaszewicz

2008

31,50

Życiorysy II.
Bohdan Łukaszewicz

2009

31,50

 

 

 

Komunikaty Mazursko-Warmińskie
Rok wydania

Cena + 5% Vat

 

 
1992

 
2,00

 

 
1993

 
1,50

 

 
1993

 
3,50

 

 
1993

 
3,50

 

 
1993

 
3,50

 

 
1994

 
3,50

 

 
1994

 
7,00

 

 
1994

 
3,50

 

 
1995

 
po 5,00 za
egz.

 

 
1996

 
po 6,50 za
egz.

 

 
1997

 
po 8,00 za
egz.

 

 
1998

 
po 10,00 za
egz.

 

 
1999

 
po 15,00 za
egz.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]